Współpraca z zagranicznym partnerem handlowym

O autorce

Jestem adwokatem w Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu. Specjalizuję się w tematyce dochodzenia roszczeń od dłużników zagranicznych.

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université François-Rabelais uzyskując tytuł Master 2 juriste européen. Odbyłam staż przy Ambasadzie RP w Paryżu, na Wydziałach Politycznym, Konsularnym i Protokołu Dyplomatycznego. Doświadczenie prawne zdobywałam w poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Pracuję w języku angielskim i francuskim.

Tematyką postępowań transgranicznych zajmuję się w codziennej praktyce prawnej. Przygotowuję i realizuję strategie dochodzenia roszczeń w sprawach transgranicznych przy uwzględnieniu charakteru roszczenia oraz optymalizacji kosztów związanych z jego windykacją. Opracowuję rozwiązania zabezpieczające przyszłą możliwość dochodzenia roszczeń w stosunku do dłużników zagranicznych przez sądem polskim. Dzieląc się zdobytym doświadczeniem i sprawdzonymi rozwiązaniami, prowadzę szkolenia skierowane do przedsiębiorców.

Czytając tego bloga dowiesz się:
-jak prawidłowo ocenić roszczenie względem dłużnika zagranicznego pod kątem opłacalności jego windykacji,
-jakimi narzędziami procesowymi dysponuje polski przedsiębiorca celem dochodzenia roszczeń od kontrahentów zagranicznych,
-na jakie kwestie warto zwrócić uwagę prowadząc negocjacje nad kontraktem zawieranym z zagranicznym partnerem handlowym,
-jakie są kierunki zmian rozwiązań legislacyjnych na poziomie europejskim i czy wychodzą one naprzeciw przedsiębiorcom Unii Europejskiej.

Zapraszam do lektury.