Współpraca z zagranicznym partnerem handlowym

Szczególna ochrona umów zawieranych przez konsumentów

11 października 2017 roku, Joanna Lubecka

Zapraszam do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz moim artykułem dotyczącym tzw. umów konsumenckich.

W artykule omówiono regulacje ochronne zawarte w przepisach rozporządzenia Bruksela I bis dotyczące umów zawieranych przez konsumentów.  Jak wskazują motywy rozporządzenia Bruksela I bis: ,,W sprawach dotyczących ubezpieczenia, umów z udziałem konsumentów i z zakresu prawa pracy strona słabsza powinna być chroniona przez przepisy jurysdykcyjne dla niej bardziej korzystne niż przepisy ogólne.” (punkt 18 motywów rozporządzenia 1215/2012).

Jakie szczególne regulacje ochronne obowiązują we wskazanym zakresie?

Zapraszam do lektury.

Artykuł dostępny jest tutaj.

Adwokat Joanna Lubecka