Joanna Lubecka

JAK MOGĘ CI POMÓC?

 • Chcę pozwać dłużnika zagranicznego
 • Chcę dowiedzieć się czy mogę pozwać dłużnika zagranicznego w Polsce
 • Chcę sprawdzić czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
Joanna Lubecka
 • Chcę wiedzieć czy w mojej firmie stosujemy właściwe rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej
 • Chcę zoptymalizować rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej funkcjonujące w mojej firmie
 • Chcę wiedzieć czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym gwarantuje mi możliwość dochodzenia należności przed sądem polskim
 • Chcę wiedzieć czy w mojej sytuacji muszę wystąpić na drogę postępowania sądowego za granicą
 • Chcę zlikwidować szkodę z OC w związku z wypadkiem komunikacyjnym za granicą
 • Posiadam wyrok wydany w stosunku do kontrahenta zagranicznego i chcę go wykonać za granicą
 • Doręczono mi europejski nakaz zapłaty
 • Zostałem pozwany przez kontrahenta zagranicznego

O blogu

Informacje podstawowe

TRANSGRANICZNE.PL funkcjonuje od 2014 roku. Tematyka bloga jest poświęcona sporom prawnym o charakterze międzynarodowym. Jego celem jest promowanie wśród przedsiębiorców i podmiotów indywidualnych prawnych aspektów związanych zarówno ze współpracą, jak i sporem z podmiotem zagranicznym. Blog jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą ukierunkowaną na współpracę z podmiotem zagranicznym, posiadają roszczenie tego podmiotu, zostały uwikłane w spór z jego udziałem, a także dla osób zainteresowanych wskazaną tematyką, które chciałyby o niej po prostu poczytać.

Jeśli masz sprawę związaną z podmiotem zagranicznym, skontaktuj się ze mną. Jeśli chcesz pozwać podmiot zagraniczny, zobacz jakie informacje powinieneś przygotować – będę o nie pytać, a wcześniejsze ich przygotowanie przyspieszy uzyskanie przez Ciebie potrzebnych informacji. Na stronie głównej bloga, po lewej stronie znajdziesz formularz ułatwiający przygotowanie podstawowych informacji dotyczących Twojej sprawy.

Jeśli chcesz tylko poczytać, zapraszam do lektury BLOGA i zapoznania się z AKTUALNOŚCIAMI.

Idea i cel współpracy transgranicznej

Prawidłowe funkcjonowanie europejskiego rynku wewnętrznego zakłada prowadzenie niezakłóconej współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami mającymi siedziby lub miejsce zamieszkania w różnych państwach członkowskich. Jednym z czynników wpływających na decyzje przedsiębiorców o prowadzeniu wskazanej współpracy jest możliwość uzyskania tytułu prawnego pozwalającego na efektywną i sprawną egzekucję należności w stosunku do nierzetelnego kontrahenta.

Jak wskazują źródła – niemal 40% europejskich przedsiębiorców byłaby o wiele bardziej zainteresowana zaangażowaniem się w transgraniczne kontakty handlowe, gdyby tytuł prawny uzyskany w jednym państwie członkowskim mógł być wykonywany w innym państwie członkowskim bez konieczności wszczynania jakichkolwiek, dodatkowych postępowań.

W obrębie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej cel ten został osiągnięty.

Obecnie obowiązujące regulacje prawne stanowią podstawę przeprowadzenia szybkiego i uproszczonego postępowania zmierzającego do uzyskania orzeczenia w stosunku do zagranicznego partnera handlowego oraz jego sprawną windykację. Ograniczeniu ulegają także koszty prowadzenia postępowania. W efekcie, przedsiębiorca uzyskuje tytuł umożliwiający prowadzenie egzekucji na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Co więcej – dochodzenie wierzytelności w stosunku do zagranicznych partnerów handlowych nie musi wiązać się – jak często się wydaje, z koniecznością wszczynania postępowania sądowego przed sądem państwa obcego. Możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń w stosunku do kontrahentów zagranicznych przed sądem polskim można zabezpieczyć już na etapie zawierania umowy.

Transgraniczne.pl ma na celu zaprezentowanie konkretnych narzędzi procesowych jakimi dysponuje polski przedsiębiorca i konsument w celu dochodzenia przysługujących mu roszczeń w stosunku do dłużnika mającego miejsce zamieszkania bądź siedzibę za granicą.