Joanna Lubecka

JAK MOGĘ CI POMÓC?

  • Potrzebuję umowy B2B z kontrahentem zagranicznym
  • Chcę sformalizować współpracę z firmą zagraniczną i nie wiem jak to zrobić
  • Chcę sprawdzić czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
Joanna Lubecka
  • Kontrahent zagraniczny przedstawił mi umowę do podpisu i chcę zlecić jej analizę
  • Chcę ułożyć relację handlową z kontrahentem zagranicznym w bezpieczny sposób

Skontaktuj się z nami

27 kwietnia 2021 roku Joanna Lubecka

Kiedy pojawia się wizja współpracy z kontrahentem zagranicznym, warto zadbać o aspekt prawny i ułożyć relację biznesową w sposób bezpieczny i odpowiadający naszym wyobrażeniom o tym jak współpraca będzie ta przebiegać w praktyce. Pierwszym krokiem powinno być ZAWARCIE ODPOWIEDNIEJ UMOWY. Może ona mieć charakter ogólny lub szczegółowy, przybrać formę ogólnych warunków umownych lub akceptowanych przez strony dokumentów zamówienia i ustalaniu szczegółów w drodze korespondencji e-mail. W grę wchodzą oczywiście także inne, przyjęte pomiędzy stronami i zaakceptowane przez nie zwyczaje handlowe. Strony mogą także współpracować bez […]