Joanna Lubecka

JAK MOGĘ CI POMÓC?

 • Chcę pozwać dłużnika zagranicznego
 • Chcę dowiedzieć się czy mogę pozwać dłużnika zagranicznego w Polsce
 • Chcę sprawdzić czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
Joanna Lubecka
 • Chcę wiedzieć czy w mojej firmie stosujemy właściwe rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej
 • Chcę zoptymalizować rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej funkcjonujące w mojej firmie
 • Chcę wiedzieć czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym gwarantuje mi możliwość dochodzenia należności przed sądem polskim
 • Chcę wiedzieć czy w mojej sytuacji muszę wystąpić na drogę postępowania sądowego za granicą
 • Chcę zlikwidować szkodę z OC w związku z wypadkiem komunikacyjnym za granicą
 • Posiadam wyrok wydany w stosunku do kontrahenta zagranicznego i chcę go wykonać za granicą
 • Doręczono mi europejski nakaz zapłaty
 • Zostałem pozwany przez kontrahenta zagranicznego

14 lipca 2017 roku – podniesienie progu kwotowego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń do kwoty 5.000 EURO

3 kwietnia 2016 roku, Joanna Lubecka

Rozszerzenie dostępu do uproszczonej procedury dochodzenia drobnych roszczeń w stosunkach z kontrahentami zagranicznymi dyskutowano już od dłuższego czasu. Na łamach transgraniczne.pl pisałam o tym tutaj.

Wniosek Komisji Europejskiej z dnia 19 listopada 2013 roku, COM(2013) 794 final 2013/0403 (COD) znalazł przełożenie na praktykę. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.U.UE L z dnia 24 grudnia 2015 r.) zwiększa wysokość progu kwotowego umożliwiającego skorzystanie z rozwiązań wprowadzonych rozporządzeniem z kwoty 2.000 EURO do kwoty 5.000 EURO.

Jak wiemy, rozporządzenie ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń wyróżnia fakt, iż znajduje ono zastosowanie także w przypadku roszczeń spornych.

Należy się spodziewać, iż zwiększenie wysokości wartości przedmiotu sporu umożliwiającej skorzystanie z uproszczonej procedury transgranicznej spowoduje zwiększenie liczby tego rodzaju postępowań. Zgodnie z treścią motywów rozporządzenia zmieniającego,  ma ono na celu poprawienie dostępu do skutecznego i korzystnego pod względem kosztów środka ochrony prawnej w przypadku sporów transgranicznych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców. Lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości ma spowodować wzrost zaufania do transakcji transgranicznych oraz przyczynić się do pełnego wykorzystania możliwości, jakie daje rynek wewnętrzny.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem stosuje się od dnia 14 lipca 2017 roku (art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 roku).

Adwokat Joanna Lubecka