Joanna Lubecka

JAK MOGĘ CI POMÓC?

  • Potrzebuję umowy B2B z kontrahentem zagranicznym
  • Chcę sformalizować współpracę z firmą zagraniczną i nie wiem jak to zrobić
  • Chcę sprawdzić czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
Joanna Lubecka
  • Kontrahent zagraniczny przedstawił mi umowę do podpisu i chcę zlecić jej analizę
  • Chcę ułożyć relację handlową z kontrahentem zagranicznym w bezpieczny sposób

Skontaktuj się z nami

20.04.2018 r. – III Seminarium ekspertów – Świadome wybory w egzekucji transgranicznej

16 kwietnia 2018 roku, Joanna Lubecka

W dniu 20 kwietnia 2018 roku Adwokat Joanna Lubecka weźmie udział w charakterze prelegenta w III Seminarium ekspertów nt. stosowania unijnych aktów prawa międzynarodowego prywatnego i procesowego – Świadome wybory w egzekucji transgranicznej organizowanym przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wystąpienie Adwokata Joanny Lubeckiej będzie dotyczyło europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

,,Seminarium jest częścią projektu Informed Choices in Cross-Border Enforcement (IC2BE) realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej JUSTICE przez ośrodki naukowe z siedmiu państw członkowskich Unii Europejskiej (Belgia, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Włochy). (…) Projekt dotyczy stosowania czterech rozporządzeń tzw. drugiej generacji – dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, Europejskiego Nakazu Zapłaty, postępowania w sprawie drobnych roszczeń i nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Jednym z celów projektu jest ustalenie, czym kierują się wierzyciele i prawnicy wybierając daną procedurę. Ponadto ma on na celu zbadanie, jakie problemy z implementacją i stosowaniem tych rozporządzeń pojawiają się w państwach członkowskich.’’[1].

[1] https://prawo.uni.wroc.pl/node/29869