Joanna Lubecka

JAK MOGĘ CI POMÓC?

 • Chcę pozwać dłużnika zagranicznego
 • Chcę dowiedzieć się czy mogę pozwać dłużnika zagranicznego w Polsce
 • Chcę sprawdzić czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
Joanna Lubecka
 • Chcę wiedzieć czy w mojej firmie stosujemy właściwe rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej
 • Chcę zoptymalizować rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej funkcjonujące w mojej firmie
 • Chcę wiedzieć czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym gwarantuje mi możliwość dochodzenia należności przed sądem polskim
 • Chcę wiedzieć czy w mojej sytuacji muszę wystąpić na drogę postępowania sądowego za granicą
 • Chcę zlikwidować szkodę z OC w związku z wypadkiem komunikacyjnym za granicą
 • Posiadam wyrok wydany w stosunku do kontrahenta zagranicznego i chcę go wykonać za granicą
 • Doręczono mi europejski nakaz zapłaty
 • Zostałem pozwany przez kontrahenta zagranicznego

20.04.2018 r. – III Seminarium ekspertów – Świadome wybory w egzekucji transgranicznej

16 kwietnia 2018 roku, Joanna Lubecka

W dniu 20 kwietnia 2018 roku Adwokat Joanna Lubecka weźmie udział w charakterze prelegenta w III Seminarium ekspertów nt. stosowania unijnych aktów prawa międzynarodowego prywatnego i procesowego – Świadome wybory w egzekucji transgranicznej organizowanym przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wystąpienie Adwokata Joanny Lubeckiej będzie dotyczyło europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

,,Seminarium jest częścią projektu Informed Choices in Cross-Border Enforcement (IC2BE) realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej JUSTICE przez ośrodki naukowe z siedmiu państw członkowskich Unii Europejskiej (Belgia, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Włochy). (…) Projekt dotyczy stosowania czterech rozporządzeń tzw. drugiej generacji – dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, Europejskiego Nakazu Zapłaty, postępowania w sprawie drobnych roszczeń i nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Jednym z celów projektu jest ustalenie, czym kierują się wierzyciele i prawnicy wybierając daną procedurę. Ponadto ma on na celu zbadanie, jakie problemy z implementacją i stosowaniem tych rozporządzeń pojawiają się w państwach członkowskich.’’[1].

[1] https://prawo.uni.wroc.pl/node/29869