Joanna Lubecka

JAK MOGĘ CI POMÓC?

  • Potrzebuję umowy B2B z kontrahentem zagranicznym
  • Chcę sformalizować współpracę z firmą zagraniczną i nie wiem jak to zrobić
  • Chcę sprawdzić czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
Joanna Lubecka
  • Kontrahent zagraniczny przedstawił mi umowę do podpisu i chcę zlecić jej analizę
  • Chcę ułożyć relację handlową z kontrahentem zagranicznym w bezpieczny sposób

Skontaktuj się z nami

Aktualności

AKTUALNOŚCI

(PUBLIKACJE, KONFERENCJE, SZKOLENIA)
Szczególna ochrona umów zawieranych przez konsumentów na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis. Jurysdykcja sądu w sprawie umów konsumenckich, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 2017
http://www.een.org.pl/index.php/Biuletyn-EURO-INFO.html

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 2016

http://www.een.org.pl/index.php/Biuletyn-EURO-INFO.html

Rozporządzenie Bruksela I bis, Model powszechnej automatycznej wykonalności orzeczeń w UE, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 2016

http://www.een.org.pl/index.php/numery/items/sierpien-2016.html

Umowne określenie jurysdykcji sądu, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 2016

http://www.een.org.pl/index.php/numery/items/wrzesien-2016.html