Joanna Lubecka

JAK MOGĘ CI POMÓC?

 • Chcę pozwać dłużnika zagranicznego
 • Chcę dowiedzieć się czy mogę pozwać dłużnika zagranicznego w Polsce
 • Chcę sprawdzić czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
Joanna Lubecka
 • Chcę wiedzieć czy w mojej firmie stosujemy właściwe rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej
 • Chcę zoptymalizować rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej funkcjonujące w mojej firmie
 • Chcę wiedzieć czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym gwarantuje mi możliwość dochodzenia należności przed sądem polskim
 • Chcę wiedzieć czy w mojej sytuacji muszę wystąpić na drogę postępowania sądowego za granicą
 • Chcę zlikwidować szkodę z OC w związku z wypadkiem komunikacyjnym za granicą
 • Posiadam wyrok wydany w stosunku do kontrahenta zagranicznego i chcę go wykonać za granicą
 • Doręczono mi europejski nakaz zapłaty
 • Zostałem pozwany przez kontrahenta zagranicznego

Aktualności

AKTUALNOŚCI

(PUBLIKACJE, KONFERENCJE, SZKOLENIA)
Szczególna ochrona umów zawieranych przez konsumentów na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis. Jurysdykcja sądu w sprawie umów konsumenckich, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 2017
http://www.een.org.pl/index.php/Biuletyn-EURO-INFO.html

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 2016

http://www.een.org.pl/index.php/Biuletyn-EURO-INFO.html

Rozporządzenie Bruksela I bis, Model powszechnej automatycznej wykonalności orzeczeń w UE, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 2016

http://www.een.org.pl/index.php/numery/items/sierpien-2016.html

Umowne określenie jurysdykcji sądu, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network przy PARP, 2016

http://www.een.org.pl/index.php/numery/items/wrzesien-2016.html