Joanna Lubecka

JAK MOGĘ CI POMÓC?

  • Potrzebuję umowy B2B z kontrahentem zagranicznym
  • Chcę sformalizować współpracę z firmą zagraniczną i nie wiem jak to zrobić
  • Chcę sprawdzić czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
Joanna Lubecka
  • Kontrahent zagraniczny przedstawił mi umowę do podpisu i chcę zlecić jej analizę
  • Chcę ułożyć relację handlową z kontrahentem zagranicznym w bezpieczny sposób

Skontaktuj się z nami

Orzeczenie TSUE w sprawie FENIKS – skarga pauliańska

3 czerwca 2019 roku, Joanna Lubecka

Właśnie ukazał się kolejny numer Biuletynu EuroInfo z moim artykułem dotyczącym orzeczenia TSUE wydanego w sprawie Feniks, C-337/17 . W Biuletynie znajdziecie Państwo także ciekawe publikacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony programów komputerowych w prawie własności intelektualnej i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Poniżej fragment artykułu dotyczącego orzeczenia wydanego w sprawie Feniks, który dostępny jest tutaj: https://www.een.org.pl/storage/publications/pdf/biuletyn-3-2019.pdf

,,Uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sądu w sprawie należności przysługujących wierzycielowi to niekiedy jedynie połowa sukcesu. Drugą jest skuteczne wyegzekwowanie jej z majątku dłużnika. Wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem efektywnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Niejednokrotnie kończą się one umorzeniem z uwagi na brak wystarczającego majątku dłużnika, z którego można by prowadzić skuteczną egzekucję. Zdarza się, że stan ten jest efektem zamierzonego działania dłużnika, wyprowadzającego określone składniki ze swojego majątku. (…)

Co jednak należy zrobić w sytuacji, gdy dłużnik wyprowadza swój majątek do majątku osoby trzeciej mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski1? Czy w tej sytuacji wierzyciel jest zmuszony wystąpić na drogę postępowania sądowego przed sądem zagranicznym?

Zagadnienie to było przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej2 z dnia 4 października 2018 r. w głośnym orzeczeniu wydanym w sprawie C337/17 Feniks sp. z o.o. przeciwko Azteca Products & Services SL”.