Joanna Lubecka

JAK MOGĘ CI POMÓC?

 • Chcę pozwać dłużnika zagranicznego
 • Chcę dowiedzieć się czy mogę pozwać dłużnika zagranicznego w Polsce
 • Chcę sprawdzić czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
Joanna Lubecka
 • Chcę wiedzieć czy w mojej firmie stosujemy właściwe rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej
 • Chcę zoptymalizować rozwiązania dotyczące windykacji międzynarodowej funkcjonujące w mojej firmie
 • Chcę wiedzieć czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym gwarantuje mi możliwość dochodzenia należności przed sądem polskim
 • Chcę wiedzieć czy w mojej sytuacji muszę wystąpić na drogę postępowania sądowego za granicą
 • Chcę zlikwidować szkodę z OC w związku z wypadkiem komunikacyjnym za granicą
 • Posiadam wyrok wydany w stosunku do kontrahenta zagranicznego i chcę go wykonać za granicą
 • Doręczono mi europejski nakaz zapłaty
 • Zostałem pozwany przez kontrahenta zagranicznego

Wykonanie orzeczenia sądu polskiego uzyskanego w postępowaniu wszczętym po dniu 10 stycznia 2015 roku na terenie innych państw UE

25 maja 2016 roku, Joanna Lubecka

Wraz z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Bruksela I bis doszło do wprowadzenia powszechnego modelu automatycznej wykonalności orzeczeń w Unii Europejskiej.

Na czym ta automatyczna wykonalność polega?

Orzeczenia wydane w postępowaniach sądowych wszczętych po dniu 10 stycznia 2015 roku i wykonalnych w państwie pochodzenia, stają się wykonalne w każdym innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania ich wykonalności. Do orzeczeń uzyskanych w postępowaniach wszczętych przed wyżej wskazaną datą w dalszym ciągu stosujemy przepisy rozporządzenia Bruksela I, co powoduje konieczność odwołania się do procedury udzielenia exequatur. Mimo, iż rozporządzenie Bruksela I bis uchyliło poprzednio obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 44/2001, jego przepisy w dalszym ciągu znajdują zastosowanie do orzeczeń wydanych w postępowaniach sądowych wszczętych, dokumentów urzędowych formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych oraz do ugód sądowych zatwierdzonych lub zawartych przed dniem 10 stycznia 2015 roku.

Aktualnie zatem, wierzyciel dysponujący korzystnym rozstrzygnięciem sądu polskiego opatrzonym zaświadczeniem, o którym mowa w art. 53 rozporządzenia Bruksela I bis, może zwrócić się bezpośrednio do organów odpowiedzialnych za jego wykonanie (odpowiednika polskiego komornika).

Nie musimy zatem wszczynać dwuetapowego postępowania o stwierdzenie wykonalności orzeczenia w każdym państwie, w którym chcielibyśmy przysługujący nam tytuł wykonać. Skutki uzyskania przymiotu wykonalności na terenie państwa jego członkowskiego pochodzenia, rozciągają się na pozostałe państwa członkowskie.

Joanna Lubecka

Uwaga: Przykłady praktyczne odnoszą się do stanu prawnego aktualnego w dacie ich opublikowania.