Joanna Lubecka

JAK MOGĘ CI POMÓC?

  • Potrzebuję umowy B2B z kontrahentem zagranicznym
  • Chcę sformalizować współpracę z firmą zagraniczną i nie wiem jak to zrobić
  • Chcę sprawdzić czy moja umowa z kontrahentem zagranicznym jest bezpieczna
Joanna Lubecka
  • Kontrahent zagraniczny przedstawił mi umowę do podpisu i chcę zlecić jej analizę
  • Chcę ułożyć relację handlową z kontrahentem zagranicznym w bezpieczny sposób

Skontaktuj się z nami

21 grudnia 2021 roku Joanna Lubecka

Artykuł omawia ewolucję rozwiązań dotyczących e-doręczeń w sprawach transgranicznych na gruncie rozporządzenia Nr 1393/2007 i rozporządzenia nr 2020/1784. Przyczynkiem do jego przygotowania było przyjęcie w dniu 25.11.2020 r. rozporządzenia 2020/1784 i wprowadzenie bezpośredniej regulacji kwestii e-doręczeń w stosunkach pomiędzy państwami członkowskimi UE. Pełna treść publikacji i cały numer 3/2021 Prawa Mediów Elektronicznych można pobrać na stronie https://pme.uni.wroc.pl/

22 czerwca 2021 roku Joanna Lubecka

Współpraca z zagranicznymi partnerami handlowymi jest dziś podstawą funkcjonowania bardzo wielu polskich spółek i podmiotów indywidualnych. Polscy przedsiębiorcy sprzedają swoje produkty za granicą, ale także nabywają i dystrybuują zagraniczne towary na rynkach europejskich. Prowadzona współpraca dotyczy często również świadczenia usług. Podstawą kooperacji z przedsiębiorcami zagranicznymi są różnego rodzaju umowy. Czasem przybierają one formę złożonych i wielostronicowych kontraktów, których postanowienia są negocjowane miesiącami. Innym razem do zawarcia umowy dochodzi na podstawie dokumentu zamówienia, który jest akceptowany przez drugą stronę. Wielokrotnie utrwalony pomiędzy stronami zwyczaj handlowy zakłada […]

27 kwietnia 2021 roku Joanna Lubecka

Kiedy pojawia się wizja współpracy z kontrahentem zagranicznym, warto zadbać o aspekt prawny i ułożyć relację biznesową w sposób bezpieczny i odpowiadający naszym wyobrażeniom o tym jak współpraca będzie ta przebiegać w praktyce. Pierwszym krokiem powinno być ZAWARCIE ODPOWIEDNIEJ UMOWY. Może ona mieć charakter ogólny lub szczegółowy, przybrać formę ogólnych warunków umownych lub akceptowanych przez strony dokumentów zamówienia i ustalaniu szczegółów w drodze korespondencji e-mail. W grę wchodzą oczywiście także inne, przyjęte pomiędzy stronami i zaakceptowane przez nie zwyczaje handlowe. Strony mogą także współpracować bez […]

29 października 2020 roku Joanna Lubecka

Dlaczego producentowi może zależeć na tym KTO, GDZIE i W JAKI SPOSÓB sprzedaje dalej jego produkty? Umowa dystrybucyjna Zanim określony towar dotrze do klienta końcowego zawierane są różnego rodzaju umowy regulujące ten proces. Do takich umów możemy zaliczyć umowę dystrybucyjną. Umowa ta łączy producenta określonych towarów czy usług i ich dystrybutora. Na jej podstawie dystrybutor nabywa określone towary od producenta w celu ich dalszej odsprzedaży. Jest to najczęściej umowa ramowa, określająca zasady składania zamówień, realizacji dostaw i dokonywania płatności za dane towary. Na podstawie umowy […]

20 kwietnia 2020 roku Joanna Lubecka

Pomimo sygnalizowanego łagodzenia obecnie funkcjonujących obostrzeń, na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu nie wiadomo kiedy nastąpi powrót do dotychczasowych warunków obrotu gospodarczego. Rozwijanie dodatkowej lub nowej drogi dojścia do potencjalnych klientów w ramach handlu e-commerce jest  w konsekwencji kierunkiem obieranym przez wielu przedsiębiorców. Jak pamiętamy, posiadanie dobrego regulaminu sklepu internetowego wiąże się z wymiernymi korzyściami dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w ramach e-commerce. Po pierwsze, zyskujemy na wiarygodności w oczach świadomego konsumenta z jakim mamy do czynienia w dzisiejszym handlu, a po drugie – zabezpieczamy swoją […]